تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
سوالات مکرر
به اکثر سوالات مکرر پاسخ داده شده است

Is there a panel meter that can measure Max DC 20A with RS 485 communication?
Please let me know how to wire CT(SJC-R1) to M4Y-AA.
Please let me know how to wire FX4S to PR08-2DN.
I would like to control the length of the product with the encoder. Please let me know which controllers I have to use?
I am using the encoder with the counter. Please let me know how to count "+"value when the shaft rotates right(CW) and to count "-"value when the shaft rotates left(CCW).
Please let me know how to add and subtract the pulse value of the encoder in Counter.
I would like to use CT6 series. Is it possible to communicate it to PLC or PC?
Please let me know how to connect E304 Series(Encoder) to CT6Y-1P(counter). *I am using E30S4 Series.
Please let me know how to run Auto-tuning.
°I would like to make 10° deviation by 200° standard. Please let me know how to set up 190° above to 210° below
    1   2   3   4   5     
جستجو در مورد محصول