تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
سوالات مکرر
به اکثر سوالات مکرر پاسخ داده شده است

I would like to check Present Value applying DC4-20mA to TZ4ST series. Please let me know how to wire and set up it.
Please let me know how to wire the thermocouple "PT100Ω" to TZ4SP and to set up the sensor spec in TZ4SP.
Which commands do I have to use when I try to connect PMC-1HS to PC by using RS 232 communication?
Please let me know how to use the serial communication with PMC-2HS.
 

What is the max length of the signal line among the stepper motor and the stepper motor driver and the motion controller?
Please let me know if it is possible to use 24V~28VDC as a power of the stepper motor driver and the motion controller.
 

Please let me know how to control the pulse in the motor driver in order to drive the motor?
I would like to specify the movement angle of the motor axis. Please let me know how to calculate the pulse by the angle.
Please let me know if it is possible to display in thousands on D1SA 5line by using EP50S8-1024-1R-N-24.
Also, please let me know if the value is changed or not when the shaft rotates right(CW) or left(CCW
Is it possible to communicate PC and RS232, PLC and PS422?
I would like to display the speed value(m/min or mm/sec) on MP5W connecting E50S8-100-3-T-24 to MP5W-42. Please let me know how to do it(Pully diameter : 200mm)
    1   2   3   4   5     
جستجو در مورد محصول