تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
سوالات مکرر
به اکثر سوالات مکرر پاسخ داده شده است

Please let me know how to change the input logic of CT series.
What is the difference between E40H and E40HB?
Please let me know how to wire the output of T3S-B4RK4C.
Please let me know the difference between ON/OFF controll and Phase control of TCN series.
I would like to check Present Value by applying DC4-20mA to TZ4L series. Please let me know how to wire and set up it.
Please let me know SSR output terminal of TZN4S series
Please let me know how to set up to turn on the output when PV is higher than SV.
What is Dual PID control of TZ/TZN series?
Please let me know how to set up SV2 of TZN4S series. 
Please let me know how to wire the transmission output of TZN4M series and set up the scale value.
    1   2   3   4   5     
جستجو در مورد محصول