تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
سوالات مکرر
به اکثر سوالات مکرر پاسخ داده شده است

Please let me know the setting time range of LE3S series.
Please let me know the difference between ⓐ and ⓑ in Output operation mode of LE3S.
Please let me know how to change the output operation mode of LE3S(Timer).
Please let me know about the composition of the output contact by LE3S series.
Please let know the example of the divide mode in FM/LM series.
Is there a timer that can use as a hour meter by applying the voltage?
Is it possible to use the display time of LE8N series as a day, an hour and a minute?
Please let me know about the role of "Set Switch" in LE8N series(Timer).
Please let me know how to take action when "Err 0" happens while using FX series.
Is it possible to change the output operation time when the output mode of FX4S is "C mode"
    1   2   3   4   5     
جستجو در مورد محصول