تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
بلوک های ورودیو خروجی
Print سری ACS Print
بدون میله جهنده مورد نیاز با توجه به PCB مشترک توکار

کابل ها/ اتصال دهنده ها
  
یلوک ترمینال مشترک (4 نوع)
* بلوک ترمینال رابط جمع و جور - 
زمینه ترمینال 7mm
* بدون میله پرش مورد نیاز با توجه به PCB مشترک توکار
* موجود برای تامین برق گسترش بلوک ترمینال
* صرفه جویی در فضای نصب با اندازه جمع و جور
* مقاومت در برابر محیط عالی در برابر گرد و غبار و خاک توسط پوشش مفصلی
* دو راه از نصب (DIN ریلی، پیچ ثابت)