تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
نشان دهنده ه
Print سری KN-2000W Print
High Accuracy, Multi-Input, and Multi-Color Indicators

محصولات PA
  

Main features

High accuracy with 16-bit ADC (±0.2% F.S.)
Display range: -19999 to 19999
Multiple input types
: thermocouple (12 types), RTD (5 types), analog (6 types: mV, V, mA)
Auto color change function (error/alarm)
Various output options
: alarm output (2 or 4), 4-20 mA transmission output (isolated), RS485 communication output
※ Full output option model available
(alarm output (4) + RS485 communication output + transmission output)
Various functions
: high/low peak monitoring, sensor disconnection alarm output (burn-out), input correction, digital input (DI), set user input range, display scale, transmission output scale, etc.
Built-in power supply for sensors (24 VDC)