تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
موتورهای پله ای
Print سری AK-G Print
موتور استپر پنج مرحله ای نوع دنده ای

وسایل حرکت
  
ویژگی های اصلی
● طراحی جمع و جور و وزن سبک با دقت، سرعت و گشتاور 
بالا
● مقرون به صرفه
● واکنش شدید : □ تنها 42mm - 35 ± '(0.58 درجه)، □ 60mm - ± 20 (0.33 درجه)، □ 85MM - 15 ±' (0.25 درجه)
● نیروی ترمز منتشر شده در هنگام استفاده از قدرت در سیم ترمز. (24VDC نوع غیر قطبی)
● زاویه گام عمومی: 1: 5-.144 درجه، 1: 7.2-0.1 درجه، 1: 10-.072
● سرعت مجاز: 1: 5 - 0 تا 360 دور در دقیقه، 1: 7.2 - 0 به 250، 01:10 - 0 تا 180 دور در دقیقه

 

 
• 42-square

Model Shaft type +Geared buit-in type A10K-S545(W)-G5 A15K- S545(W)-G7.2 A15K- S545(W)-G10
Max. allowable torque 10kgf·cm (1.0 N·m) 15kgf·cm (1.5 N·m) 15kgf·cm (1.5 N·m)
Max. holding torque - - -
Moment of rotor inertia 68g·cm2 (68x10-7 kg·m2)
Basic step angle 0.144°  / 0.072° (Full/Half step) 0.1°  / 0.05° (Full/Half step) 0.072°  / 0.036° (Full/Half step)
Gear ratio 1:5 1:7.2 1:10
Allowable speed range 0 to 360rpm 0 to 250rpm 0 to 180rpm
Backlash[min] ±35' (0.58°)
Electro magnetic brake Rated excitation voltage 24VDC ±10%
Rated excitation current 0.2A
Static friction torque 1.8kgf·cm
Rotation part Inertia 3.0x10-7 kgf·cm2
Operating time Max. 24ms
Releasing time Max. 15ms
Insulation class B type(130°C)
Insulation resistance Min. 100MΩ(at 500VDC megger) between motor coil-case
Dielectric strength 1Min. at 1 kVAC(0.5kVAC for 0.75A/Phase) 50/60Hz between Motor coil-case
Environ -ment Ambient temperature -10 to 50°C, storage: -25 to 85°C
Ambient humidity 35 to 85%RH, storage: 35 to 85%RH
Protection IP30(IEC34-5 standard)
Unit weight Approx. 0.58kg
※Environment resistance is rated at no freezing of condensation.

• 60-square

Model Shaft type+ Geared bult-ln type A35K-M566(W)-G5 A40K-M566(W)-G7.2 A50K-M566(W)-G10
Max. holding torque 35kgf·cm(3.5N·m) 40kgf·cm(4.0N·m) 50kgf·cm(5.0N·m)
Moment of rotor inertia 280g·cm2 (280x10-7 kg·m2)
Rated current 1,4A/Phase
Basic step angle 0.144° / 0.072°(Full/Half step) 0.1° / 0.05°(Full/Half step) 0.072° / 0.036°(Full/Half step)
Gear ratio 1 : 5 1 : 7.2 1 : 10
Allowable speed range 0 to 360rpm 0 to 250rpm 0 to 180rpm
Backlash[mln] ±20° (0.33°)
Electro magnetic brake Rated excitation voltage 24VDC(non-polarity)
Rated excitation current 0.33A
Static friction torque Min. 4kgf·cm
Rotation part Inertia 2.5x10-6 kgf·cm2
Operating time Max. 22ms
Releasing time Max. 37ms
Absolute position error※1 ±20 minute(0.33°)
Lost motion※1 ±20 mlnute(0.33°)
Insulation class CLASS B type(130°C)
Insulation resistance Min. 100MΩ(at 500VDC megger) between motor coil-case
Dielectric strength 1Min. at 1kVAC 50/60Hz between motor coil-case
Environ -ment Ambient temperature -10 to 50°C, storage: -25 to 85°C
Ambient humidity 35 to 85%RH, storage: 35 to 85%RH
Protection IP30(IEC34-5 standard)
Unit weight Geared type: 1.3kg
※1: It is only available for rotary actuator type.
※ Environment resistance is rated at no freezing of condensation.

• 85-square

Model Shaft type+ Geared buit-in type A140K- M599(W)-G5 A140K- G599(W)-G5 A200K- M599(W)-G7.2 A200K- G599(W)-G7.2 A200K- M599(W)-G10 A200K- G599(W)-G10
Max. holding torque 140kgf·cm(14N·m) 200kgf·cm(20N·m) 200kgf·cm(20N·m)
Moment of rotorinertla 2700g·cm2(270x 10-7 kg·m2)
Rated current 1.4A/Phase 2.8A/Phase 1.4A/Phase 2.8A/Phase 1.4A/Phase 2.8A/Phase
Basic step angle 0.144° / 0.072°(Full/Half step) 0.1° / 0.05°(Full/Half step) 0.072° / 0.036°(Full/Half step)
Gear ratio 1 : 5 1 : 7.2 1 : 10
Allowable speedrange 0 to 360rpm 0 to 250rpm 0 to 180rpm
Backlash[min] ±15' (0.25°)
Electro magnetic brake Rated excitationvoltage 24VDC ±10%
Rated excitationcurrent 0.62A
Static frlctiontorque 40kgf·cm
Rotation partinertla 42.5x10-6 kgf·cm2
Operating time Max. 80ms
Releasing time Max. 70ms
Insulation class CLASS B type(130°C)
Insulation resistance Min. 100MΩ(at 500VDC megger) between motor coil-case
Dielectric strength 1Min. at 1kVAC 50/60Hz between motor coil-case
Environ -ment Ambient temperature -10 to 50°C, storage: -25 to 85°C
Ambient humidity 35 to 85%RH, storage: 35 to 85%RH
Protection IP30(IEC34-5 standard)
Unit weight Geared type: 4.4kg
※ Environment resistance is rated at no freezing of condensation.