تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
موتورهای پله ای
Print سری AK-B Print
موتور استپر مرحله ایی- نوع 5 - ترمز غیرقابل انتقال 60mm

وسایل حرکت
  
ویژگی های اصلی
● طراحی جمع و جور و وزن سبک با دقت، سرعت و گشتاور 
بالا
● مناسب برای کاربرد با تجهیزات 
کوچک
  ترمز60mm ، 85 
نوع شفت برای تجهیزات فشرده ( سریAK-B )
● نیروی ترمز منتشر شده (سری AK-B) در هنگام استفاده از انرژی برای سیم ترمز. (24VDC نوع غیرقطبی)
● مقرون به صرفه

 

 
• 42-square

ModelShaft type
+Brake built-in type
A1K-S543-BA2K-S544-BA3K-S545-B
Max. allowable torque---
Max. holding torque1.3kgf·cm (0.13 N·m)1.8kgf·cm (0.18 N·m)2.4kgf·cm (0.24 N·m)
Moment of rotor inertia35g·cm2 (35x10-7 kg·m2)54g·cm2 (54x10-7 kg·m2)68g·cm2 (68x10-7 kg·m2)
Rated current0.75A/Phase0.75A/Phase
Basic step angle0.72° / 0.36°(Full/Half step)
Gear ratio-
Allowable speed range-
Backlash[min]-
Electro magnetic brakeRated excitation voltage24VDC ±10%
Rated excitation current0.2A
Static friction torque1.8kgf·cm
Rotation part inertia3.0×10-7 kg·cm2
Operating timeMax. 24ms
Releasing timeMax. 15ms
Insulation classB type(130°C)
Insulation resistanceMin. 100MΩ(at 500VDC megger) between motor coil-case
Dielectric strength1Min. at 1 kVAC(0.5kVAC for 0.75A/Phase) 50/60Hz between Motor coil-case
Environ -mentAmbient temperature-10 to 50°C, storage: -25 to 85°C
Ambient humidity35 to 85%RH, storage: 35 to 85%RH
ProtectionIP30(IEC34-5 standard)
Unit weightBrake built-in type: Approx. 0.44kg (Approx. 0.39kg) ※1Brake built-in type: Approx. 0.49kg (Approx. 0.44kg) ※1Brake built-in type: Approx. 0.59kg (Approx. 0.54kg) ※1
※1: The weight with packaging and the weight in parentheses is only unit weight.
※Environment resistance is rated at no freezing of condensation.

• 60-square


Model Shaft type+ Brake buit-in type A4K-S564-B A4K-M564-B A8K-S566-B A8K-M566-B A16K-M569-B A16K-G569-B
Max. holding torque 4.2kgf·cm(0.42N·m) 8.3kgf·cm(0.83N·m) 16.6kgf·cm(1.66N·m)
Moment of rotorinertia 175g·cm2 (175x10-7 kg·m2) 280g·cm2 (280x10-7 kg·m2) 560g·cm2 (560x10-7 kg·m2)
Rated current 0.75A/Phase 1.4A/Phase 0.75A/Phase 1.4A/Phase 1.4A/Phase 2.8A/Phase
Basic step angle 0.72° / 0.36°(Full/Half step)
Electro magnetic brake Rated excitation voltage 24VDC ±10%
Rated excitation current 0.33A
Static friction torque 8kgf·cm
Rotation part inertia 29x10-7 kgf·cm2
Operating time Max. 25ms
Releasing time Max. 20ms
Insulation class B type(130°C)
Insulation resistance Min. 100MΩ(at 500VDC megger) between motor coil-case
Dielectric strength 1Min. at 1kVAC(0.5kVAC for 0.75A/Phase) 50/60Hz between motor coil-case
Environ -ment Ambient temperature -10 to 50°C, storage: -25 to 85°C
Ambient humidity 35 to 85%RH, storage: 35 to 85%RH
Protection IP30(IEC34-5 standard)
Unit weight Brake built-in type: Approx. 1.03kg (Approx. 0.95kg) ※1 Brake built-in type: Approx. 1,33kg (Approx. 1.25kg) ※1 Brake built-in type: Approx. 1.73kg (Approx. 1,65kg) ※1
※1: The weight with packaging and the weight in parentheses is only unit weight.
※ Environment resistance is rated at no freezing of condensation.


• 85-square

Model Shaft type+ Brake bult-in type A21K-M596-B A21K-G596-B A41K-M599-B A41K-G599-B A63K-M5913-B A63K-G5913-B
Max. holding torque 21kgf·cm(2.1N·m) 41kgf·cm(4.1N·m) 63kgf·cm(6.3N·m)
Moment of rotor inertia 1400g·cm2(1400 x 10-7 kg·m2) 2700g·cm2(2700 x 10-7 kg·m2) 4000g·cm2(4000x 10-7 kg·m2)
Rated current 1.4A/Phase  2.8A/Phase 1.4A/Phase 2.8A/Phase 1.4A/Phase 2.8A/Phase
Basic step angle 0.72° / 0.36°(Full/Half step)
Electro magnetic brake Rated excitation voltage 24VDC ±10%
Rated excitation current 0.62A
Static friction torque 40kgf·cm
Rotation part inertia 153x10-7 kgf·cm2
Operating time Max. 60ms
Releasing time Max. 15ms
Insulation class B type(130°C)
Insulation resistance Min. 100MΩ(at 500VDC megger) between motor coil-case
Dielectric strength 1Min. at 1kVAC 50/60Hz between motor coil-case
Environ -ment Ambient temperature -10 to 50°C, storage: -25 to 85°C
Ambient humidity 35 to 85%RH, storage: 35 to 85%RH
Protection IP30(IEC34-5 standard)
Unit weight Brake built-in type: Approx. 2.74kg
 (Approx. 2.64kg) ※1
Brake built-in type: Approx. 3.84kg
(Approx. 3.74kg) ※1
Brake built-in type: Approx. 4.84kg
(Approx. 4.74kg) ※1
※1: The weight with packaging and the weight in parentheses is only unit weight.
※ Environment resistance is rated at no freezing of condensation.