تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
موتورهای پله ای
Print سری AHK Print
42mm / 60mm / 85mm نوع 5 شفت توخالی- موتور استپر مرحله ایی

وسایل حرکت
  
ویژگی های اصلی
 
جفت اتصال توپ پیچ متحرک، TM پیچ مستقیم
● حذف رزونانس (لرزش ·نویز) بدون کوپلینگ
● طراحی جمع و جور و وزن سبک با دقت ، سرعت و گشتاور بالا
● مناسب برای
 
کاربرد در تجهیزات کوچک
● مقرون به صرفه

 

 
• 42-square

Model Hollow shaft type AH1K-S543- AH2K-S544- AH3K-S545-
Max. allowable torque - - -
Max. holding torque 1.3kgf·cm (0.13 N·m) 1.8kgf·cm (0.18 N·m) 2.4kgf·cm (0.24 N·m)
Moment of rotor inertia 35g·cm2 (35x10-7 kg·m2) 54g·cm2 (54x10-7 kg·m2) 68g·cm2 (68x10-7 kg·m2)
Rated current 0.75A/Phase 0.75A/Phase
Basic step angle 0.727 0.36(Full/Half step)
Gear ratio -
Allowable speed range -
Backlash[min] -
Electro magnetic brake Rated excitation voltage 24VDC ±10%
Rated excitation current 0.2A
Static friction torque 1.8kgf·cm
Rotation part inertia 3.0×10-7 kg·cm2
Operating time Max. 24ms
Releasing time Max. 15ms
Insulation class Btype(130°C)
Insulation resistance Min. 100MΩ(at 500VDC megger) between motor coil-case
Dielectric strength 1Min. at 1 kVAC(0.5kVAC for 0.75A/Phase) 50/60Hz between Motor coil-case
Environ -ment Ambient temperature -10 to 50°C, storage: -25 to 85°C
Ambient humidity 35 to 85%RH, storage: 35 to 85%RH
Protection IP30(IEC34-5 standard)
Unit weight Standard type / Geared type: Approx. 0.25kg
Brake built-in type: Approx. 0.44kg (Approx. 0.39kg) ※1
Standard type / Geared type: Approx. 0.3kg
Brake built-in type: Approx. 0.49kg (Approx. 0.44kg) ※1
Standard type / Geared type: Approx. 0.4kg
Brake built-in type: Approx. 0.59kg (Approx. 0.54kg) ※1
※1: The weight with packaging and the weight in parentheses is only unit weight.
※Environment resistance is rated at no freezing of condensation.

• 60-square

Model Hollow shaft type AH4K-S564(W) AH4K-M564(W) AH8K-S566(W) AH8K-M566(W) AH16K-M569(W) AH16K-G569(W)
Max. holding torque 4.2kgf·cm(0.42N·m) 8.3kgf·cm(0.83N·m) 16.6kgf·cm(1.66N·m)
Moment of rotorinertia 175g·cm2 (175x10-7 kg·m2) 280g·cm2 (280x10-7 kg·m2) 560g·cm2 (560x10-7 kg·m2)
Rated current 0.75A/Phase 1.4A/Phase 0.75A/Phase 1.4A/Phase 1.4A/Phase 2.8A/Phase
Basic step angle 0.72° / 0.36°(Full/Half step)
Electro magnetic brake Rated excitation voltage 24VDC ±10%
Rated excitation current 0.33A
Static friction torque 8kgf·cm
Rotation part inertia 2.5x10-7 kgf·cm2
Operating time Max. 25ms
Releasing time Max. 20ms
Insulation class B type(130°C)
Insulation resistance Min. 100MΩ(at 500VDC megger) between motor coil-case
Dielectric strength 1Min. at 1kVAC(0.5kVAC for 0.75A/Phase) 50/60Hz between motor coil-case
Environ -ment Ambient temperature -10 to 50°C, storage: -25 to 85°C
Ambient humidity 35 to 85%RH, storage: 35 to 85%RH
Protection IP30(IEC34-5 standard)
Unit weight Standard type: 0.6kg,
Brake built-in type: Approx. 1.03kg (Approx. 0.95kg) ※1
Standard type: 0.8kg,
Brake built-in type: Approx. 1,33kg (Approx. 1.25kg) ※1
Standard type: 1.3kg,
Brake built-in type: Approx. 1.73kg (Approx. 1,65kg) ※1
※1: The weight with packaging and the weight in parentheses is only unit weight.
※ Environment resistance is rated at no freezing of condensation.


• 85-square

Model Hollow shaft type AH21 K-M596(W) AH21 K-G596(W) AH41 K-M599(W) AH41 K-G599(W) AH63K-M5913(W) AH63K-G5913(W)
Max. holding torque 21kgf·cm(2.1N·m) 41kgf·cm(4.1N·m) 63kgf·cm(6.3N·m)
Moment of rotor inertia 1400g·cm2(1400 x 10-7 kg·m2) 2700g·cm2(2700 x 10-7 kg·m2) 4000g·cm2(4000x 10-7 kg·m2)
Rated current 1.4A/Phase  2.8A/Phase 1.4A/Phase 2.8A/Phase 1.4A/Phase 2.8A/Phase
Basic step angle 0.72° / 0.36°(Full/Half step)
Electro magnetic brake Rated excitation voltage 24VDC ±10%
Rated excitation current 0.62A
Static friction torque 40kgf·cm
Rotation part inertia 42.5x10-7 kgf·cm2
Operating time Max. 60ms
Releasing time Max. 15ms
Insulation class B type(130°C)
Insulation resistance Min. 100MΩ(at 500VDC megger) between motor coil-case
Dielectric strength 1Min. at 1kVAC 50/60Hz between motor coil-case
Environ -ment Ambient temperature -10 to 50°C, storage: -25 to 85°C
Ambient humidity 35 to 85%RH, storage: 35 to 85%RH
Protection IP30(IEC34-5 standard)
Unit weight Standard type: 1.7kg,
Brake built-in type: Approx. 2.74kg
(Approx. 2.64kg) ※1
Standard type: 2.8kg,
Brake built-in type: Approx. 3.84kg
(Approx. 3.74kg) ※1
Standard type: 3.8kg,
Brake built-in type: Approx. 4.84kg
(Approx. 4.74kg) ※1

※1: The weight with packaging and the weight in parentheses is only unit weight.
※ Environment resistance is rated at no freezing of condensation.