تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
شمارنده ها
Print سری FXM/FXH Print
Standard Digital Counter/Timers

کنترل کننده ها
  

Main Features

* Counting speeds: 1 cps / 30 cps / 2 kcps / 5 kcps
* Switch between counter and timer operation using DIP switch
* Switch between voltage input (PNP) and no-voltage input (PNP) using DIP switch
* Operation modes: count-up, count-down, count-up/down
* Set decimal point, hr/min/sec display with RESET key
[Counter]
"20 input modes, 18 output modes"
[Timer]
* Various output modes (16 output modes)Various time setting ranges: 

  - 8-digit models: 0.01 sec to 99999 hr 59.9 min
  - 6-digit models: 0.1 sec to 99999.9 hr
  - 4-digit models: 0.01 sec to 9999 hr"

* Output model types: single preset, dual preset, indicator only
* Power supply: 100-240 VAC 50/60 Hz