تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
حسگرهای ناحیه ای( حسگرهای پیکینگ)
Print سری BWPK Print
سنسور گزینشی

حسگرها
  
ویژگی های اصلی
● قالب تزریق پلاستیک
● بدنه بلند و باریک (W30 × H140 × T10mm)
  حالت سنجش فاصله  کوتاه / 
بلند (عملکرد انتخاب فاصله سنجش )
● پیشگیری از تداخل متقابل (عملکرد سوئیچینگ فرکانس )
● انتخاب حالتهای عملیاتی نور روشن / تیره
 
توسط سوئیچ
● در بر دارنده شاخص انتخابی
● ساختار حفاظتی IP40 (استاندارد IEC)