تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
حسگرهای نوری الکتریکی یا فتوالکتریک
Print سری BM Print
سنسور فتوالکتریک نوع کوچک و سبک متداول

حسگرها
  

 

 ویژگی های اصلی
 
● سوارکردن 
آسان در یک فضای محدود با اندازه کوچک و وزن سبک.
 
● مناسب برای تنظیم حساسیت توسط کنترل تنظیم حساسیت خارجی. (تنها نوع بازتابنده منتشر)
● سوار کردن
 
آسان بر اساس نوع پیچ شونده در سوراخ نصب.
 
● مدار حفاظت قطب قدرت معکوس.