تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
حسگرهای پراکسی یا هم محوری
Print سری PRACM Print
Cylindrical Spatter-Resistant Connector Type Proximity Sensors

حسگرها
  

Features
* Coated with teflon for high thermal resistance (prevent malfunction from spatter)
* Excellent noise resistance with specialized IC
* Built-in reverse polarity protection circuit (DC 3-wire type)
* Built-in surge protection circuit and overcurrent (short-circuit) protection
* IP67 protection structure (IEC standard)
* Excellent alternative to spatter-resistant limit switches