تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
حسگرهای پراکسی یا هم محوری
Print سری PRD/PRDW Print
Long Distance Sensing Proximity Sensors

حسگرها
  
Main Features

Long sensing distance
(1.5 to 2 times longer sensing distance guaranteed compared to existing models)

● Improved the noise resistance with dedicated IC
● Built-in surge protection, reverse polarity protection, overcurrent protection circuit
● Long life cycle and high reliability
● Red LED status indication
● Protection structure IP67(IEC standard)
● Replaceable for micro switches and limit switches
● Improved cable strain relief : More reliable flexural strength of sensor/cable connecting part


Applications

* Defect inspection for canned goods conveyor