تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
سوئیچ های کنترل
شرکت اتونیکز محدوده وسیعی از محصولات سوئیچ کنترلی را برای امکانات کاربری وسیعی فراهم می اورد. محصولات ما موجب ارتقای کارایی کنترل وسایل صنعتی با کنترل فوق العاده و دوام برجسته ای می شوند
کلیدهای انتخابی قفل شو
کلیدهای انتخابی قفل شو برای بهینه کردن کاربرد کلید و داشتن شرایط ایمنی وکنترل امنیتی بصورت کلید تغیر وضعیت طراحی شده اند

بسط

سری S2KR  

سوئیچ انتخابگر کلید Ø22 / 25 (تمدید یافته)

سری S16KR  

Ø16 Key Selector Switches

سری S16KRS  

Ø16 Key Selector Switches

سری S16KRT  

Ø16 Key Selector Switches