تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
سوئیچ های کنترل
شرکت اتونیکز محدوده وسیعی از محصولات سوئیچ کنترلی را برای امکانات کاربری وسیعی فراهم می اورد. محصولات ما موجب ارتقای کارایی کنترل وسایل صنعتی با کنترل فوق العاده و دوام برجسته ای می شوند
آزیرهای صوتی
آژیر(زنگ) وضعیت را بکمک ایجاد صدا اطلاع می دهد. نوع زنگ مغناطیسی و پیزوالکتریک وابسته به ساختار تولید کننده صدائی که می سازند، هستند

زنگ مغناطیسی
 

سری B2NB-B1  

بازر مغناطیسی Ø22/25 (غیر تراز)
زنگ پیزو
 

B2PB-B1D  

بازر پیزو Ø22 / 25 (غیر تراز)
Melody Buzzers
 

سری B6MA  

Melody Buzzers with Four Different Melodies