تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
سوئیچ های کنترل
شرکت اتونیکز محدوده وسیعی از محصولات سوئیچ کنترلی را برای امکانات کاربری وسیعی فراهم می اورد. محصولات ما موجب ارتقای کارایی کنترل وسایل صنعتی با کنترل فوق العاده و دوام برجسته ای می شوند
چراغ های راهنما
لامپ های راهنما منابع نوری هستند که برای نشان دادن و تشخیص چشمی کنترل گوناگون یا وضعیت عملیات کاربردها مورد استفاده قرار می گیرند

نوع گنبدی
 

سری L2RR-L1  

لامپهای خلبانDOME TYPE Ø22 / 25
نوع شیپوری
 

سری L2RR-L2  

لامپهای خلبانHORN TYPE Ø22 / 25
نوع صاف

سری L2RR-L3  

لامپهای خلبانFLAT TYPE Ø22 / 25

سری L3RF-L3  

لامپهای خلبانFLAT TYPE Ø30 (تراز)

سری L2RR-L4  

چراغهای خلبانی Ø22/25 (بسط یافته/تخت سر مربعی)

سری LQ3RF-L4  

چراغهای خلبانی Ø30 (تراز/تخت سر مربعی)

سری L16RR-E  

Ø16 Pilot Lights

سری L16RRS-H  

Ø16 Pilot Lights
 

سری L16RRT-H  

Ø16 Pilot Lights