تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
سوئیچ های کنترل
شرکت اتونیکز محدوده وسیعی از محصولات سوئیچ کنترلی را برای امکانات کاربری وسیعی فراهم می اورد. محصولات ما موجب ارتقای کارایی کنترل وسایل صنعتی با کنترل فوق العاده و دوام برجسته ای می شوند
کلیدهای اضطراری
کلیدهای اضطراری کننده در صورتیکه در حین فرایند های کنترلی گوناگون شرایط اضطراری پیش بیاید، مورد استفاده قرار می گیرد و بایستی بطور دستی برگشت داده شود

کلیدهای اضطراری

سری S2ER-E1  

سر سوئیچ D30L اضطراری Ø22 / 25 (غیر تراز)

سری S2ER-E2  

سر سوئیچ D30S اضطراری Ø22 / 25 (غیر تراز)

سری S2ER-E3  

سر سوئیچ D40 اضطراری Ø22 / 25 (غیر تراز)

سری S2ER-E5  

سر سوئیچ D60 اضطراری Ø22 / 25 ( غیر تراز)
 

سری S16ER-E1  

Ø16 Emergency Switches
( کلیدهای اضطراری(دارای نور-روشنائی

سری S2ER-E4  

سر سوئیچ D40 اضطراری Ø22 / 25 (روشن/ غیر تراز)

سری S16ER-E3  

Ø16 Emergency Switches