تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
سوئیچ های کنترل
شرکت اتونیکز محدوده وسیعی از محصولات سوئیچ کنترلی را برای امکانات کاربری وسیعی فراهم می اورد. محصولات ما موجب ارتقای کارایی کنترل وسایل صنعتی با کنترل فوق العاده و دوام برجسته ای می شوند
کلید های فشاری
این در حوزه های مختلف صنعتی از جمله ابزار ماشین، دستگاه های صنعتی و بورد توزیع کننده بعنوان کلیدهای مدار کنترلی برای عملیات مورد استفاده قرار می گیرد

کلیدهای فشاری

سری S2PR-P1  

سوئیچهای دکمه فشار Ø22 / 25 (غیر تراز)

سری S3PF-P1  

سوئیچهای دکمه فشار Ø30 ( تراز)

سری S3PR-P1  

سوئیچهای دکمه فشاری Ø30 (غیر تراز)

سری S2PRS-P1  

سوییچهای دکمه فشاری مربع Ø22/25 ( دکمه بسط یافته)

سری SQ3PFS-P1  

سوییچهای دکمه فشاری مربع Ø30 (تراز)

سری S16PR-E1/E2  

Ø16 Push Button Switches

سری S16PRS-H1/H2  

Ø16 Push Button Switches

سری S16PRT-H1/H2  

Ø16 Push Button Switches
کلیدهای فشاری(نوع نوری)

سری S2PR-P3  

سوئیچهای دکمه فشار (روشن/ غیر تراز)

سری S3PF-P3  

سوئیچهای دکمه فشار Ø30 (روشن/ غیر تراز)

سری S2PR-E3  

سوییچهای دکمه فشاری گرد Ø22/25 (بسط یافته/روشن)

سری S2PRS-P3  

سوییچهای دکمه فشاری مربع Ø22/25 (بسط یافته/روشن)

سری SQ3PFS-P3  

سوییچهای دکمه فشاری مربع Ø30 (تراز/روشن)

سری S16PR-E3/E4  

Ø16 Push Button Switches

سری S16PRS-H3/H4  

Ø16 Push Button Switches

سری S16PRT-H3/H4  

Ø16 Push Button Switches
کلیدهای فشاری دوبل یا زوج
 

سری S2TR-P3  

سوئیچهای دکمه فشار Ø22 / 25 (غیر تراز)
کلیدهای فشاری با کله قارچی
 

سری S2BR-P1  

سوئیچهای دکمه فشار شروع Ø22 / 25 (غیر تراز)