تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
محصولات PA
وسایل اتوماسیون فرایند از شرکت اتونیکز، عملکرد قابل اطمینان و دقیقی را برای حداکثر کارایی و بهره وری فرایند در سیستم های صنعتی مختلف فراهم می اورد که نیاز به کنترل و عملیاتی دقیقی دارند
ثبات ها
دستگاه های ثبات وسایلی هستند که ورودی های مقادیر اندازه گیری شده بر حسب دما، فشار یا جریان در زمان معین دریافت نموده و آنها را ثبت نماید. بطور کلی، دستگاه های ثباتف آنالوگ و دیجیتال می باشند

نوع ترکیبی

سری KRN100  

ثبت ترکیبی نوع کاغذی/ بدون کاغذ

سری KRN50  

ضبط هیبریدی فشرده50mm و دیتا لاگر یکجا