تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
وسایل حرکت
وسایل حرکت شامل کنترل کننده های حرکت، محرک های موتور پله ای و موتورهای پله ای راه حل جامعی را متناسب با محدوده وسیعی از کاربردهای حرکتی فراهم می اورد
موتورهای پله ای
موتورهای پله ای الکتریسیته را به حرکت چرخشی تبدیل می کند. و می تواند با دقت برحسب اینکه چگونه می چرخد و با چه سرعتی، قابل کنترل است. موتورهای پله ای توسط یک محرک کنترل می شوند که پالس هائی را به موتور می فرستند و باعث چرخش آن می شوند. تعداد پالس ها ئی که موتور را می چرخاند برابر با تعداد پالس هائی است که به محرک تغذیه می شود.موتور با نرخی که برابر با تعداد پالس های با فرکانس مشابه به چرخش در می آید. موتورهای پله ای 2 و 5 فازه آتونیکس عملیات و کنترل فوق العاده دقیق تجهیزات صنعتی، مانند SMT برای نیمه هادی ها، تجهیزات ادرای و رایانه ای، تجهیزات پزشگی و غیرو را تضمین می کند

نمونه ترمز داخلی
 

سری AK-B  

موتور استپر مرحله ایی- نوع 5 - ترمز غیرقابل انتقال 60mm