تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
L2RR-L1 Series Close
سوئیچ های کنترل
شرکت اتونیکز محدوده وسیعی از محصولات سوئیچ کنترلی را برای امکانات کاربری وسیعی فراهم می اورد. محصولات ما موجب ارتقای کارایی کنترل وسایل صنعتی با کنترل فوق العاده و دوام برجسته ای می شوند

کلیدهای اضطراری
کلیدهای اضطراری کننده در صورتیکه در حین فرایند های کنترلی گوناگون شرایط اضطراری پیش بیاید، مورد استفاده قرار می گیرد و بایستی بطور دستی برگشت داده شود

کلیدهای انتخابی قفل شو
کلیدهای انتخابی قفل شو برای بهینه کردن کاربرد کلید و داشتن شرایط ایمنی وکنترل امنیتی بصورت کلید تغیر وضعیت طراحی شده اند

کلید های انتخاب وضعیت
کلیدهای انتخاب کننده، کلیدهای قابل تبدیلی هستند که برای کنترل کاربردهای مورد نیاز تبدیلات خودکار/دستی یا نشان دهندگی بینائی مورد استفاده قرار می گیرد

کلید های فشاری
این در حوزه های مختلف صنعتی از جمله ابزار ماشین، دستگاه های صنعتی و بورد توزیع کننده بعنوان کلیدهای مدار کنترلی برای عملیات مورد استفاده قرار می گیرد
 

آزیرهای صوتی
آژیر(زنگ) وضعیت را بکمک ایجاد صدا اطلاع می دهد. نوع زنگ مغناطیسی و پیزوالکتریک وابسته به ساختار تولید کننده صدائی که می سازند، هستند

وسایل کمکی
این یک قطعه کمکی برای اتصال، جدا سازی و نصب کلیدهای کنترلی می باشد. قطعه کمکی مزبور شامل بلوک کنتاکت یا اتصلات کلیدها، نیم پلیت یا صفحه اطلاعات کلید اضطراری، پوشش محافظ کلید اضطراریف درپوش ضد آب و آچار رینگ قفل کنند

چراغ های راهنما
لامپ های راهنما منابع نوری هستند که برای نشان دادن و تشخیص چشمی کنترل گوناگون یا وضعیت عملیات کاربردها مورد استفاده قرار می گیرند