تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
TCN Series Close
وسایل حرکت
وسایل حرکت شامل کنترل کننده های حرکت، محرک های موتور پله ای و موتورهای پله ای راه حل جامعی را متناسب با محدوده وسیعی از کاربردهای حرکتی فراهم می اورد
 

کنترلرهای حرکتی
کنترلرهای حرکتی وسایلی هستند که سیگنال های پالسی را برای کنترل دقیق و مناسب محرک های موتور پله ای و خود موتورهای پله ای تولید می کنند

محرک های موتور پله ای
محرک های موتور پله ای سیگنال های پالسی را از واحد کنترل کننده مانند کنترلر حرکت دریافت می کند و جریان های الکتریکی را به موتورها انتقال می دهد

موتورهای پله ای
موتورهای استپر(پله ای) موتورهای الکتریکی هستند که با تبدیل جریان الکتریکی به یله های مساوی از یک چرخش کامل، خود بچرخش در می آیند