تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
   
ویدئوها
ویدئوی PR شرکتی و محصولات مربوطه را مشاهده نمایید

Product overview video
Stainless Steel Pressure Transmitters TPS30
LCD Touchscreen Paperless Recorders KRN1000
Product Tutorial : Digital Panel Meters MT4W Series
Product Tutorial : Temperature Controllers TX Series
Product Tutorial : Temperature Controllers TK Series
NEW Autonics Corporate Video
Autonics Product Application [Food Packaging]
Packaging Process Line
Korean News (KBS Busan)
Stepper Motor/Driver
2012 Jiri Mountain Hiking
2012 Seoulpack
Proximity Sensor
Photoelectric Sensor
Temperature Controller
Rotary Encoder
Pressure Sensor
Panel Meter
Counter
1