تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
   
ویدئوها
ویدئوی PR شرکتی و محصولات مربوطه را مشاهده نمایید

Autonics : Full-Metal Proximity Sensors PRF Series
Autonics : Switching Mode Power Supplies SPB Series
Autonics : 2-Phase Closed Loop Stepper Motor System AiS Series
Autonics Tutorial : Weekly/Yearly Timer Basic Tutorial LE7M Series
Autonics Tutorial : Weekly Timer ON/OFF Operation LE7M Series
Autonics Tutorial : Weekly Timer Pulse Operation LE7M Series
Autonics Tutorial : Weekly Timer Cycle Operation LE7M Series
Autonics : Three-Phase Solid State Relays (2-Pole/3-Pole) SR(H)2/3 Series
Autonics : 16 mm Control Switches S/L Series
Autonics : Dual Display Digital Pressure Sensors PSQ Series
Autonics : M18 Front/Side Mount Photoelectric Sensors BH Series
Product Tutorial : Power Controllers SPC1 Series
Product Tutorial : Photoelectric Sensors BC Series
Autonics: Automated Transport Systems
Autonics : Color Mark Sensors BC Series
Product Tutorial : Temperature Controllers TZN / TZ Series
Product Tutorial : Digital Display Units DS / DA Series
Autonics : Food Packaging
Temperature Controllers TX
Refrigeration Temperature Controllers TF3
 2 1