تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
 
محصولات جدید
ز اخرین محصولات و فناوری شرکت autonic بازدید نمایید. ما بر نیازها و تقاضاهای کاربران تمرکز می نماییم. در مورد محصولات به تازگی انتشار یافته به روز مانده و راه حل هایی امروزی را بیابید
Comprehensive Motion Control Management Software - atMotion
Jul 28, 2017 2858
Comprehensive Motion Control Management Software
atmotion_front_en_170712.png

Autonics atMotion is comprehensive motion control management software which allows users to program and monitor Autonics motion controllers (PMC-2HSP/2HSN, PMC-1HS/2HS, and PMC-4B-PCI). The user-friendly GUI provided in the software allows users to easily configure parameters and monitor various data of multiple motion control devices.


▣ Features
* Supports Multiple Devices
  - Simultaneously configure parameters and monitor multiple devices.
  - Simultaneously connect units of the same device with different addresses.
  - Multiple RS-232 ports are available when using Modbus RTU communication.
* Device Scan
  : When multiple units with different addresses are connected, the address scan function provides automatic search of units.
* User-Friendly Interface
  : Users can freely arrange different windows including data monitoring properties and projects. The screen layout is also saved along with the project.
* Project Management
  : Added devices, data monitoring screen layouts, I/O sources and more can be saved as projects. The last saved state will be loaded when the project file is opened. Project list also allows users to easily manage different project files.
* Print Modbus Map Table Report
  : The address map of the registered Modbus devices can be printed in report format. The Modbus map table report can be saved as HTML (*.html) or PDF (*.pdf) formats.
* Multilingual Support
  : English and Korean are supported by default.
  : Users can add additional languages by editing and renaming the file and in the LANG folder. 
* Lua Script Support
  : Different I/O can be processed for each device by using Lua script programming.


 

  
جستجو در مورد محصول