تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
شبکه جهانی
محصولات استاندارد جهانی به بیش از 100 کشور جهان از طریق 11 مورد عملیات خارج از کشور و توزیع کنندگان بیشمار در جهان تولید نموده و توزیع می نماید. مدیریت به شدت در بازاریابی جهانی سرمایه گذاری می نماید و ما به تلاش هایمان جهت پیشرفت بهره وری برای مشتریان درهر گوشه و کنار جهان ادامه خواهیم داد
سایر کشورهای دیگر
ر صورتی که کشوری خارج از شعب اتونیکز باشید، لطفا جهت انعقاد دفتر بازاریابی جهانی اتونیکز احساس راحتی نمایید
ایران
سایر کشورهای دیگر
تر بازاریابی جهانی
ریابی جهنی واقع در کره جنوبی جایگزین عمده ای برای کلیه فعالیت های فروش و حمایت خارج از کره محسوب می شود. در صورتی که منطقه ای خارج از شعب اتونیکز باشید، جهت انعقاد قرارداد در بازاریابی جهانی . دفتر مربوطه برای هر نوع استعلامی مربوط به محصولات یا در صورتی که تمایل دارید به توزیع کننده محصولات اتونیکز در کشور خودتان شوید احساس ازادی نماییدGlobal Marketing Headquarters
#402-303, Bucheon Techno Park, 655, Pyeongcheon-ro, Wonmi-gu, Bucheon, Gyeonggi-do, Korea., 14502
+82-51-519-3232,
+82-51-519-3031
master@autonics.com
http://www.autonics.com