تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
شبکه جهانی
محصولات استاندارد جهانی به بیش از 100 کشور جهان از طریق 11 مورد عملیات خارج از کشور و توزیع کنندگان بیشمار در جهان تولید نموده و توزیع می نماید. مدیریت به شدت در بازاریابی جهانی سرمایه گذاری می نماید و ما به تلاش هایمان جهت پیشرفت بهره وری برای مشتریان درهر گوشه و کنار جهان ادامه خواهیم داد
سایر کشورهای دیگر
ر صورتی که کشوری خارج از شعب اتونیکز باشید، لطفا جهت انعقاد دفتر بازاریابی جهانی اتونیکز احساس راحتی نمایید
ایران
سایر کشورهای دیگر
ایران
AUTONICS ایران یک دفتر محلی در 2017 تاسیس شده است، شهرستان پایتخت از تهران و ورود تمام عیار به بازار شرق میانه است. شرق میانه ایران در میان تولید AUTONICS، یکی از برنامه های توسعه کشور در افزایش سهم تمرکز ما خواهد بود به نقش بازی به عنوان یک پل برای ورود به بازار اروپا، از جمله آفریقا آینده تمرکز خواهد کرد.Autonics Corp. Iran Representative Office
Unit.18, 4F, No.38, at the corner of 11th St, Bokharest Ave, Argentine Sq, Tehran , Iran
98-21-8872-7251~2
98-21-8872–8556
iran@autonics.com
http://www.autonics.ir